Miroslav Matic

director
EastCode d.o.o.

Bilateral Meetings

  • (13:00 - 17:00)
DescriptionEastCode je preduze­će za informatički in­že­­nje­ring i automatiku. Osnovano je 2001. go­dine sa ciljem razvoja IT tehno­logija za poslovni sektor, kao i za informatičku podršku u poslovnom sektoru.
Organization Type Company
CountryBosnia-Herzegovina
CityBanja Luka, Bul. Desanke Maksimovic 10 Google map